Predstavenie drillu

Drill poskytne konkrétne činnosti, body, nápady a kontroly ako plánovať biznis a kariéru. Určíme si zámer podnikania, ciele a targety, projekty a podprojekty, určia sa ľudia na to potrební, rozpočet, smernice a konkrétne kroky a činnosti. Zo školenia preto odídete pripravený a môžete sa rovno pustiť do práce na určených cieľoch a targetoch. Samzorejme, počas plánovania je treba počítať aj s nepredvídanými okolnosťami, na ktoré sa tiež však dá čiastočne pripraviť efektívnym plánom.

Viac informácii o drille

Ľudia veľa krát nezlyhávajú v činnostiach, ale zlyhávajú v plánovaní. Buď zle plánujú, alebo neplánujú vôbec. A to je veľká chyba. Plánovanie v biznise je kľúčovo dôležité. Ako sa hovorí, pokiaľ vyplávate z prístavu bez jasného cieľa kam máte namierené, nikdy tam neprídete a len sa budete brodiť po mori. Nezabúdajte, váš biznis a kariéru treba plánovať.

Hlavné body drillu

  • Naučíme sa plánovať biznis a kariéru
  • Kto? Kedy? Prečo? Za koľko? Ako dlho? a podobne
  • Kontrola plnenia cieľov

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

  • Email: info@milancoach.eu

  • Telefón: +421 948 737 131

Video prezentácia drillu