Predstavenie drillu

Školenie vám ukáže, ako ísť z bodu A do bodu B. Nepôjdete obkľukou, ani s desiatimi zastávok, ale priamo a za jasným cieľom. O tom je focus, alias sústrednie sa. Veľká časť tohto školenia je praktická – budete robiť úlohy pod taktovkou Milana Tkáča. Zistíte, ako sa zamerať na konkrétne ciele, čo vedie k efektívnejšej práci, alebo aj k usporiadanejšiemu osobnému životu.

Viac informácií o drille

Množstvo ľudí zostáva pri riešení úloh a taskov zacyklených a nedoťahujú veci do konca. Jednoducho, majú toho príliš veľa a nestíhajú, neprioritizujú, alebo rovno nepovedia, že danú vec nedokončili. Focus je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorou lídri a manažéri dokážu ukončovať rozbehnuté cykly. Pred týmto školením je nutné absolvovať Kondície a štatistiky, keďže spolu úzko súvisia.

Hlavné body drillu

  • Ako ísť priamo z A do B
  • Zlepšovanie efektivity a dokončovanie cyklov
  • Riešenie praktických úloh

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

  • Email: info@milancoach.eu

  • Telefón: +421 948 737 131

Video prezentácia drillu