Predstavenie drillu

Na drille sa dozviete čo je to hrubý príjem podnikateľa a ako ho zvyšovať. Keď dané poznatky začnete aplikovať, rozšírite si pochopenie danej problematiky a to väčšinou vedie práve k nárastom príjmov. Nie je to o tom zodrať sa z kože, ani pracovať 20 hodín denne. Školenie vám ukáže, ako zefektívniť „odpracované“ hodiny a naučiť sa navyšovať zdroje a toky príjmov.

Viac informácii o drille

Všetci to poznáme – hrubý verzus čistý príjem. Hrubý príjem je mzda v zamestnaní, od ktorej sa odpočítajú dane a odvody a vzniká tak čistý príjem. Ako zamestnanec odpracujete 160 hodín mesačne, väčšinou vo fixne stanovenú dobu a dostávate výplatnú pásku a čistý príjem. Mnoho ľudí sa však takto fixuje aj pri podnikaní a to samozrejme nie je dobre. V podnikaní je veľký rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom, pretože často krát môžete svoje príjmy výrazne navýšiť, čo v zamestnaní nie je možné.

Hlavné body drillu

  • Rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom
  • Čo je to hrubý príjem pri podnikaní
  • Ako zvyšovať toky príjmov

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

  • Email: info@milancoach.eu

  • Telefón: +421 948 737 131

Video prezentácia drillu