Predstavenie drillu

Buďte vypočutý, ale zároveň aj počúvajte! Na tomto školení budete trénovať ako správne, a hlavne efektívne komunikovať. Milan vám ukáže, ako má vyzerať komunikácia smerom dnu, ale aj von. Účastník školenia bude mať po absolvovaní oveľa lepší prehľad o komunikácií, čo by malo viesť k zlepšeniu výsledkov pri predaji.

Viac informácií o drille

Správna a efektívna komunikácia je veľmi dôležitá, nie len v biznise, ale aj v osobnom živote. Veľa ľudí sa vie parádne obliecť, odprezentovať sa, rozumejú produktom, avšak viaznu v komunikácií a to ich brzdí. Komunikácia je najzákladnejší pilier predaja, ale aj osobného rastu. Na tomto drille sa naučíte správne komunikovať – či už smerom von (voči klientom, nadriadeným, alebo podriadeným), alebo smerum dnu (efektívne počúvanie je 50% komunikácie).

Hlavné body drillu

  • Zefektívnenie komunikačného procesu

  • Ako odovzdávať komunikáciu

  • Ako prijímať komunikáciu

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

  • Email: info@milancoach.eu

  • Telefón: +421 948 737 131

Video prezentácia drillu