Predstavenie drillu

Prideľte kondície a štatistiky sebe a svojim spolupracovníkom a merajte ich výkon. To zabezpečí dokonalú kontrolu nad skupinou a dodržiavanie vopred dohodnutých a nastavených „vzorcov“. Na školení sa okrem iného naučíte ako správne zapisovať svoje príjmy a náklady, svoj celkový pracovný výkon, produkčné jednotky a ako tieto veličiny zhodnotiť. Jedine tak budete vedieť, či naozaj prosperujete, alebo sa jedná len o ilúziu prosperity.

Viac informácií o drille

Po komunikácii sú kondície a štatistiky druhým základným pilierom rozvoja. Každý človek si potrebuje nastaviť kondíciu, či už v produkčnej, pracovnej, kariérnej, partnerskej, alebo akejkoľvek inej oblasti. Meranie svojho výkonu je kriticky dôležité pre napredovanie. Bez merania svojho výkonu – a teda bez štatistík – sa ľudia často krát ocitnú v hmle a nevedia ako ďalej. Nebuďte v hmle a poďte sa s Milanom naučiť, ako správne kvantifikovať a kvalifikovať svoj výkon.

Hlavné body drillu

  • Nastavenie správnych kondícií

  • Meranie a optimalizácia 

  • Vyhodnotenie prosperity

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

  • Email: info@milancoach.eu

  • Telefón: +421 948 737 131

Video prezentácia drillu