Každý má dar reči, no nie všetci ľudia sú na tej istej úrovni. Zlepšenie komunikačných zručností vám uľahčí život vo všetkých smeroch, teda v osobnej aj v profesionálnej oblasti. Komunikácia je kľúčová pri pracovných pohovoroch, vedení ľudí, prednáškach a tiež pri riešení problémov. Existujú určité veci, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše komunikačné schopnosti. 

Počúvajte druhých

Ľudia potrebujú cítiť, že sú vypočutí. Nikto nemá rád skákanie do reči. Ak sa chcete vyhnúť nedorozumeniam, požiadajte o vysvetlenie. Mali by ste sa naučiť aktívne počúvať, teda sústrediť sa na obsah toho, čo váš respondent hovorí a na základe toho klásť vhodné otázky, ktoré, samozrejme, súvisia s témou. Ďalším dôležitým bodom je v konkrétnom čase viesť len jednu konverzáciu. Veľa ľudí má zlozvyk popri komunikácii pozerať do telefónu, čo môže druhého človeka uraziť.

Empatia

Schopnosť vcítiť sa do kože druhej osoby je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho komunikátora. Ak už aj s niečím nesúhlasíte, vedzte, že každý má iný pohľad na určitú tému. Preto sa namiesto útočenia snažte pochopiť, prečo daná osoba rozmýšľa tak, ako rozmýšľa. Empatia vytvára medzi ľuďmi blízkosť a porozumenie. 

Neverbálne komunikačné zručnosti

Neverbálna komunikácia zahŕňa mimiku, gestiku, haptiku, kinetiku, pohyby očí a proxemiku. Podľa Lewisa pochádza až 55 percent pochopenia informácie práve zo signálov tela. Preto je pri komunikácii dôležité, aké signály vysielate druhej strane. Z reči tela sa dá vyčítať neistota, hnev, ale aj vzájomné sympatie. Veľmi dôležitý je aj očný kontakt. Ak uhýbame pohľadom, druhá strana si môže myslieť, že klameme alebo si nestojíme za svojím názorom. 

Myslieť skôr ako hovoriť

Predtým, ako niečo poviete, zamyslite sa nad svojou odpoveďou. Nehovorte hneď to prvé, čo vás napadne. Ľudí často prevalcujú vlastné emócie a potom reagujú impulzívne a s horúcou hlavou, čo pôsobí dosť neprofesionálne a nevyrovnane. Buďte rozvážni a vyhnete sa trapasom. 

Stručnosť a konkrétnosť

Kto má rád chodenie okolo horúcej kaše a zbytočné omáčky? Taká komunikácia začne skôr či neskôr každého nudiť. Pri písomnej, ale aj osobnej komunikácii si dajte pozor na to, aby ste boli struční, ale zároveň dostatočne konkrétni, aby druhá strana jasne porozumela tomu, čo sa snažíte vysvetliť. Taktiež si vždy po napísaní prečítajte celý e-mail. 

Milan Tkáč, váš (nielen online) mentor a kouč.

Zdieľajte článok so svojimi známymi