Veľa mojich známych, priateľov alebo klientov sa ma pýtalo, ako som sa dostal ku koučingu. Čo bolo tým smerodajným faktorom alebo spúšťačom? Sám som si kládol túto otázku viackrát a došiel som k záveru, že koučing sa nepriamo a postupne dostal ku mne.

Nikdy som koučing cielene nevyhľadával. Zo začiatku som aj o tom pochyboval, o rôznych mentoroch a koučingu ako takom. Nedivím sa, ak sa takto ľudia pozerajú na vec. Existujú rôzne akreditačné programy, komunikácia s takýmto „vyškoleným“ koučom môže byť užitočná, avšak veľa krát vám reálne nedokážu pomôcť. Veľa krát im chýba prax, veľké pády, tvorba biznisu a podobne. Teoretický mentoring môže v určitých veciach klientovi pomôcť, no čo sa týka reálnych vecí, biznisu, reálnych problémov, ako sa dostať z mínusu, ako zarobiť peniaze, ako zmeniť myslenie… S reálnymi vecami im nepomôžu.

Odpovede na otázky

Celý život som bol komunikatívny a povedal by som, že to je jedna z mojich predností v živote. V každom prípade, veľa vecí som si musel prežiť, otestovať aké zlé a ťažké je padnúť na dno, pocítiť až ten stav úzkosti a vidieť, že niečo nie je v poriadku.

Keď som bol mladší, snažil som sa tvoriť a produkovať veci, zarábať peniaze, no zo začiatku som nemal najlepšie skúsenosti. Napriek dobrému renomé, niektoré veci biznis brzdili a tieto vonkajšie faktory ovplyvňovali moju produktivitu a názor na mňa – ako človeka. Ľudia totiž to nehodnotia čo vidia, ale skôr čo čítajú alebo počujú od druhých. Nehodnotia svoje skúsenosti. Od toho je podstatné sa odosobniť. Samozrejme, že je dôležité mať čerstvé a správne informácie, no existujú ľudia, ktorí vám z akéhokoľvek dôvodu neprajú a podlamujú nohy iba kvôli tomu, že ste lepší ako oni.

Ako som spomínal, ďalším dôvodom boli osobné skúsenosti, ktoré som získal. Veľa krát som bol už zúfalý v určitých situáciách, no a potom som sa začal postupne zamýšľať. Začal som sa inšpirovať ľuďmi, ktorí si takisto zažili veľké pády a vzostupy, začal som sa vzdelávať, zistil som, ako si nastaviť hlavu, ako byť pozitívny, ako zarobiť peniaze. Zbieral a nasával som odpovede na otázky typu, ako zvládnuť život, ako zvládnuť proces, ako sa zlepšiť? Mal som klientov, ktorí hovorili, že zažili pomerne veľký pád, že im zlyhal biznis a podobne. Verte mi, toto je malý pád. Život ide ďalej, vždy sa dajú zarobiť peniaze, dokážete sa dostať z mínusu a skúšať to znova a znova. Stačí mať len správne nastavenú hlavu a správne informácie. V živote nejde len o finančnú slobodu.

Prosperita je základ

Zaujímal som sa, hľadal a stále hľadám spôsoby, aby som napredoval. Zistil som, že základom každej osoby je, aby prosperovala a produkovala. Pokiaľ jednotlivec neprosperuje, robí to, čo ho nebaví alebo ho nenapĺňa. Chýba mu odrazový mostík ku šťastiu. Nehovorím, že mám náplasť na všetko. Určite existujú ľudia čo zažili oveľa viac ťažkostí a problémov. Ani nikde nehovorím, že mám magickú formulku na každý problém. Nebudem to hovoriť, pretože to tak nie je.

Čo však chcem povedať je, že môj koučing je reálny, je odžitý a nie teoretický. Napriek tomu sa snažím v živote neustále vzdelávať. Dokážem pomôcť s biznisom, dokážem pomôcť nastaviť správny mindset, dokážem poradiť s rodinou. Čo ak ste nešťastný v manželstve? Ako zarobiť peniaze? Ako sa dostať z mínusu na nulu,  aby ste prosperovali? Ako sa zabávať? Ako žiť šťastný život? Ako si užívať? Ako postaviť biznis? To sú otázky, ktoré sú pre každého jednotlivca kľúčové a ja Vám s nimi viem pomôcť, ako som pomohol stovkám klientom a priateľom. Vytváram drily a školenia so širokým zameraním pre organizácie, firmy, väčšie alebo menšie skupiny ľudí, ale aj individuálne osoby.

Môj koučing je „odžitý“ nie teoretický

Veľa krát sa ma ľudia pýtali, ako som zvládol veci, ako som sa dokázal predrať? Chodili si po moje rady, po informácie. Nie som teoretik, ktorých je na trhu veľa. Môj koučing je odžitý, je „vydretý“. Veľa koučov dokáže pomôcť po teoretickej rovine, no skúste ich zapojiť do svojho projektu, opýtať sa na názor, na reálnu vec v živote. Čo sa stane? Teória ich na to nepripravila, pretože sa na to nedá pripraviť. Každý sme individuálny, každý človek má iné priority a je svojím spôsobom jedinečný. To je to, čo ma na práci baví, pracovať s ľuďmi a udržiavať si často krát priateľské vzťahy, ktoré medzi klientmi nadobudneme. Ja s klientmi nekončím, stále sa o nich starám a nadväzujem komunikáciu. Nikdy nepoviem klientovi,: „Už sme prebrali všetko“ je koniec. Klient mi musí povedať, že končíme, že si mi dal veľa, že prosperujem, ďakujem ti Milan. Nikdy nekončím, budujem vzťahy a udržiavam komunikáciu. Taký človek chcem byť a takýchto ľudí milujem.

Zdieľajte článok so svojimi známymi