Naša vlastná prosperita je jedna z najdôležitejších vecí v živote. Buď nám veci idú a napredujeme, alebo je to mizéria. Vtedy sa často trápime, životná úroveň nám klesá a nežijeme taký život, aký by sme chceli.

Svojej rodine nemôžeme dopriať všetky tie radosti života, ani dostatočnú kvalitu bežných potrieb. Keď neprosperujeme, nie sme z toho veľmi šťastní.

Preto je mimoriadne dôležité snažiť sa o to, aby sa nám darilo. Viac peňazí prináša viac možností, viac radostí, viac splnených snov a viac pohody.

Niekedy pre to, aby sa nám darilo, pracujeme extrémne veľa, alebo robíme veci, ktoré nemáme radi. No výsledok nie vždy býva podľa našich predstáv. Je mnoho spôsobov, ako to môžeme pozitívne ovplyvniť a dnes si povieme o jednom veľmi nenápadnom a účinnom.

Vidieť rovná sa cieliť

Prosperita znamená, že sa nám darí a že máme dostatok všetkého, dokonca aj nejaký nadbytok. Dostať sa do takéhoto stavu sa dá, ak zvládneme na to potrebné kroky, čiže uspejeme v našom snažení. Splníme plán, ktorý sme si k tomu určili, čiže splníme nejaký cieľ.

Tým trikom je, napíšte si tento cieľ na viditeľné miesto a pravidelne sa na neho pozerajte.

Má to význam z viacerých dôvodov. Tým prvým je, že bežne robíte denne mnohé činnosti, no veľa z nich s vašim cieľom nesúvisí. Vaša neustála vizualizácia vám pomôže vyfiltrovať si, ktoré z tých činností nemáte robiť, čím nestrácate čas.

Cieľ ako záväzok

Ďalším dôvodom je, že váš mozog má neustálu pripomienku, o čo sa snaží. A to je asi to najdôležitejšie. Keď príde únava, alebo časový sklz, takéto pripomenutie pomáha prinavrátiť sa na správnu cestu. Náš mozog to proste berie vážne, niekedy aj vážnejšie ako my celí.

Je to pre neho záväzok, ktorý prijal a nechce z neho upustiť. Záväzky sú dobré, pretože je nám prirodzené ich plniť, sme na to zvyknutí. Na druhej strane, ak ich nemáme, neberieme vždy danú vec vážne.

Milan Tkáč, váš (nielen online) mentor a kouč.

Zdieľajte článok so svojimi známymi