Možno ste zistili, že ste na svoje aktuálne či dlhodobé problémy prikrátky a potrebujete ukázať ten správny smer, ako sa pohnúť ďalej. Či už ide o partnerské, rodinné, finančné, osobné alebo pracovné problémy, existujú pomocníci, ktorí sa vám budú venovať a pomôžu vám vyriešiť situáciu. 

Určite ste už zachytili informácie o rôznych koučoch, mentoroch, terapeutoch, konzultantoch a podobne. V dnešnom článku vám priblížime, aký je rozdiel medzi koučingom a mentoringom. Mysleli ste si, že ide o synonymá? Veru nie. 

V čom sa odlišujú?

Ide o činnosti, ktoré majú jedno spoločnépomáhajú ľuďom v ich osobnom i pracovnom raste na dosiahnutie určitého výsledku. Rozdiel je však v prístupe.

Kouč nedáva konkrétne rady, ale usmerňuje

Najskôr sa bližšie pozrieme na koučing. Kouč je osoba, ktorá poskytuje svojmu klientovi poradenstvo pri dosahovaní cieľov. Nedáva konkrétne rady, nezdieľa s ním svoje skúsenosti, ale pomáha klientovi dosiahnuť plný potenciál. Všetko prebieha bez posudzovania, poúčania či pretláčania názorov kouča. Ide o rozhovor, ktorý je založený na dôvere a úprimnosti. Koučovaný musí byť pevne presvedčený o tom, že chce prevziať zodpovednosť za svoj život a učiniť zmeny.

Rozhovor prebieha tak, že kouč kladie svojmu klientovi otázky, ktoré ho majú priviesť k odpovediam. V mnohých prípadoch človek tieto odpovede už dávno pozná, len sa k nim sám nedokázal dopracovať. Vďaka koučingu sa naučí na problém nazerať z iného uhla pohľadu, dospeje k uvedomeniu a nakoniec aj k riešeniu. Klient výsledky dosiahne sám, kouč je sprievodca

A čo je náplňou práce mentora?

Mentoring je tiež založený na dôvere medzi dvomi ľuďmi. Narozdiel od kouča, mentor dáva konkrétne rady, delí sa o svoje know-how a pomáha svojmu klientovi napredovať a vyvíjať sa v oblasti, z ktorej má veľa skúseností a nachádza sa v nej ďalej ako klient. 

Mentoring sa spravidla zameriava na dlhšie časové obdobie, keďže primárnym účelom je riadiť osobný rozvoj, nadobúdanie vedomostí a zručností. Kým kouč ukazuje klientovi kľúč ku dverám, mentor dvere pomáha otvoriť a vytvára si s klientom spojenie. Ide o direktívnejší prístup. 

Mentoring a koučing je možné implementovať do akejkoľvek organizácie, ide o mimoriadne efektívne techniky. Dajú sa ľahko implementovať do akejkoľvek organizácie, pretože zlepšujú interpersonálne zručnosti a môžu dramaticky zlepšiť výkon jednotlivca. 

Ak potrebujete na svoje ceste trochu postrčiť, prípadne nájsť novú cestu, koučing a mentoring sú techniky, ktoré vám výrazne pomôžu. 

Zdieľajte článok so svojimi známymi